ΑΘΛ.Ε.Π.ΕΝ  
Οικοσελίδα
Ιστορικό
Καταστατικό
Δραστηριότητες
Εκδόσεις
Συνέδρια/Ημερίδες
Επιστημονικά Θέματα
Ειδήσεις-Απόψεις
Επικοινωνία
Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ(ΑΘΛΕΠΕΝ)

 

Οι βασικοί στόχοι και επιδιώξεις της Ένωσης είναι: 

 1. H ενημέρωση και διαφώτιση της κοινής γνώμης, καθώς και η παρέμβαση σε επιστημονικά, πολιτιστικά και αθλητικά θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

 1. Ειδικότερα  σ’ότι αφορά στον Αθλητισμό και στον  Ολυμπισμό, να ενεργεί καθ’οιονδήποτε τρόπον δια την εν γένει διάδοση στην κοινωνία του φίλαθλου πνεύματος. Προς επίτευξη των σκοπών της, η Ένωση προτίθεται να συνεργαστεί με άλλες επιστημονικές πολιτιστικές και αθλητικές αρχές στην Κύπρο και το εξωτερικό.

 1. Να υποβάλλει εισηγήσεις προς πάσα πολιτική και επιστημονική κατεύθυνση στην Κύπρο και στο εξωτερικό για επίλυση οιονδήποτε προβλημάτων που έχουν άμεση σχέση με κοινωνικά,  πολιτιστικά, επιστημονικά, και αθλητικά θέματα.

 1. Να λαμβάνει  μέτρα και να προβαίνει σε οιονδήποτε διάβημα που κρίνει σκόπιμο για προώθηση, προαγωγή  και προστασία των σκοπών της.

 Η  Ένωση προτίθεται να υλοποιήσει τους στόχους της: 

  bullet

  Με την διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, δημοσιογραφικών διασκέψεων και έκδοση ενημερωτικού υλικού.

  bullet

  Με τη παρέμβαση – με εποικοδομητικό πάντα πνεύμα – προκειμένου να συμβάλει στην δυναμική ενός διαλόγου με αποκλειστικό γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον της κοινωνίας.

 Θα πρέπει  να σημειωθεί ότι όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της Ένωσης είχαν, επί σειρά ετών, ενεργό συμμετοχή σε διάφορα αθλήματα , όπου και διακρίθηκαν. Σ’αυτούς περιλαμβάνονται κάτοχοι παγκύπριων και πανελλήνιων επιδόσεων. Συνεπώς έχουν ίδιαν γνώση για τα προβλήματα (αλλά και τις δυνατότητες) του αθλητισμού μας. Εδραζόμενη λοιπόν στην συλλογική πείρα των μελών της, η Ένωση θα παρέμβει αναμφίβολα με συγκροτημένες, εμπεριστατωμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις και εισηγήσεις.

Τα μέλη της Ένωσης είναι σήμερα καταξιωμένοι επαγγελματίες που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Δεν προσβλέπουν σε προσωπικά οφέλη αλλά αντίθετα επιδιώκουν να προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες και γνώσεις τους για υλοποίηση των στόχων της Ένωσης.

 

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

 

1. Σπύρος Σπύρου.............................................(Πρόεδρος)

2. Παρασσκευάς Σαμάρας................................(Αντιπρόεδρος)

3. Ευάγγελος Διαμαντίδης................................(Γεν.Γραμματέας)

4. Νικόλας Ρωσσίδης.........................................(Ταμίας)

5. Βασίλης Σκουρίδης........................................(Μέλος)

6. Χριστιάνα Φιλίππου-Χαριδήμου...................(Μέλος)

7. Ανδρέας Τζιωρτζιής.......................................(Μέλος)

 

 

[Οικοσελίδα] [Ιστορικό] [Καταστατικό] [Δραστηριότητες] [Εκδόσεις] [Συνέδρια/Ημερίδες] [Επιστημονικά Θέματα] [Ειδήσεις-Απόψεις] [Επικοινωνία] [Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος]