Επικοινωνία  
Οικοσελίδα
Ιστορικό
Καταστατικό
Δραστηριότητες
Εκδόσεις
Συνέδρια/Ημερίδες
Επιστημονικά Θέματα
Ειδήσεις-Απόψεις
Επικοινωνία
Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος

Ταχυδρομική Διεύθυνση

 

ΑΘΛΕΠΕΝ
Ταχ. Θυρίδα 28767-ΤΚ 2082, Στρόβολος-Κύπρος.
 


E-mail

 

athlepen@cytanet.com.cy
 

 

Σύνδεσμος Επικοινωνίας

 

Σπύρος Σπύρου (Πρόεδρος ΑΘΛΕΠΕΝ)
Ελλησπόντου 6
2220, Λατσιά - ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ. 99448609


 

 

[Οικοσελίδα] [Ιστορικό] [Καταστατικό] [Δραστηριότητες] [Εκδόσεις] [Συνέδρια/Ημερίδες] [Επιστημονικά Θέματα] [Ειδήσεις-Απόψεις] [Επικοινωνία] [Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος]