Ιστορικό  
Οικοσελίδα
Ιστορικό
Καταστατικό
Δραστηριότητες
Εκδόσεις
Συνέδρια/Ημερίδες
Επιστημονικά Θέματα
Ειδήσεις-Απόψεις
Επικοινωνία
Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος
Η αγάπη για τον Αθλητισμό τον πολιτισμό την νεολαία και τη κοινωνία γενικότερα ήταν οι λόγοι που ώθησαν μια δεκάδα ανθρώπων να ιδρύσουν την Ένωση.

Τα κοινά ενδιαφέροντα και πρώτιστα η ενασχόληση με τον Αθλητισμό αποτέλεσαν και  τον κοινό παρονομαστή ώστε η ιδέα δημιουργίας ενός φορέα που θα έφερνε τους ίδιους πιο κοντά και παράλληλα θα έδινε την ευκαιρία να βοηθήσουν με παρεμβάσεις και συζητήσεις στα αθλητικά δρώμενα, να πάρει σάρκα και οστά.

Η προσπάθεια ίδρυσης της ΑΘΛΕΠΕΝ άρχισε το 1999 αλλά μόλις το 2003 έγινε κατορθωτή η πρώτη Καταστατική και Γενική Συνέλευση.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2003 έγινε η πρώτη Δημοσιογραφική  Διάσκεψη στην οποία γνωστοποιήθηκε η δημιουργία της Ένωσης.

Από τότε έως σήμερα με παρεμβάσεις, συζητήσεις, συναντήσεις και εκδηλώσεις  η ΑΘΛΕΠΕΝ διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην κοινωνία και έχει γίνει αποδεχτή από όλα τα πολιτιστικά και αθλητικά σώματα.

Τα 21 άτομα που είναι τα ιδρυτικά μέλη της Ένωσης είναι:

1.Θεοφυλάκτου Δημήτρης, 2.Σπύρος Σπύρου, 3.Νίκος Ρωσσίδης, 4.Ευάγγελος Διαμαντίδης, 5.Γιαννάκης Κυθρεώτης, 6.Βασίλης Σκουρίδης, 7.Ελένη Ρωσσίδου, 8.Δώρα Κυριάκου, 9.Πάνος Ραζής, 10.Ανδρέας Ευθυμίου, 11.Αιμήλιος Οικονομίδης, 12.Παρασκευάς Σαμάρας, 13.Δημήτρης  Αραούζος, 14.Κρίστης Χρυσοστόμου, 15.Γιώργος  Σαμάρας, 16.Γιώργος Λουκα΄ί΄δης, 17.Γιώργος Αφάμης, 18.Πέτρος Τσιάκκιρος,  19.Γιαννάκης  Κονναρής, 20.Πέτρος Ευριπίδου, 21.Ανδρέας  Νικολάου.

 

Το πρώτο προσωρινό  Δ.Σ.της Ένωσης μετά από εκλογική διαδικασία στις 15 Ιανουαρίου 2003.

 

1.    Δημήτρης Θεοφυλάκτου..........................(πρόεδρος)

2.    Σπύρος Σπύρου.........................................(Αντιπρόεδρος)

3.    Ευάγγελος Διαμαντίδης............................(Γεν. Γραμματέας)

4.    Νικόλας Ρωσσίδης....................................(Ταμίας)

5.    Παρασκευάς Σαμάρας...............................(Μέλος)

6.    Βασίλης Σκουρίδης...................................(Μέλος)

7.    Μάριος Σιάτης...........................................(Μέλος)

 

 

[Οικοσελίδα] [Ιστορικό] [Καταστατικό] [Δραστηριότητες] [Εκδόσεις] [Συνέδρια/Ημερίδες] [Επιστημονικά Θέματα] [Ειδήσεις-Απόψεις] [Επικοινωνία] [Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος]